Оновлені публічні договори


30.12.2023

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ до ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ
про надання послуг з централізованого водопостачання та/або послуг з централізованого водовідведення від 07 лютого 2022 року
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85)

ПУБЛІЧНІ ДОГОВОРИ
Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство
Субота, 30 грудня 2023 року
Пунктом 3 частини 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 1405 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати житлово-комунальних послуг” (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 1405) було внесено зміни до типового індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затвердженого (далі - Договір) постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 року № 690 “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення” (далі - Правила № 690), а саме:
- підпункт 11 пункту 39 Договору викладено в такій редакції: “11) на неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови надання виконавцю заяви та документального підтвердження (зокрема, довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (у тому числі отримані в іноземній державі), відбування покарання тощо, іншого документа, що підтверджує право на виїзд з України чи в’їзд в Україну у відповідний період часу) в електронній або паперовій формі відповідно до умов договору;”;
- пункт 40 Договору доповнено підпунктом 11 такого змісту: “11) інформувати виконавця про тимчасову відсутність в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів (за відсутності приладів обліку); якщо період відсутності споживача та інших осіб перевищує шість місяців, споживач для реалізації права на неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) у місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду зобов’язаний надавати виконавцю оновлену заяву з відповідними підтвердними документами в електронній або паперовій формі.”;
- підпункт 4 пункту 41 Договору після слів “не відповідає умовам цього договору” доповнено словами “та/або якщо заборона щодо обмеження (припинення) надання послуги передбачена актами законодавства”;
- пункт 42 Договору доповнено підпунктом 8-1 такого змісту: “8-1) здійснювати перерахування розміру нарахованої плати за послуги та/або ненарахування її для споживача протягом періоду тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб за умови отримання заяви та документального підтвердження відповідно до умов договору;”.
У відповідності до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, Правил № 690 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2022 р. № 85 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 1045), у зв’язку з вищезазначеними змінами та доповненнями до Договору, які набули чинності 30 грудня 2023 року, є необхідність у публікації ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ про надання послуг з централізованого водопостачання та/або послуг з централізованого водовідведення від 07 лютого 2022 року (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85 (далі - ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР), що є публічним договором приєднання, у новій редакції з урахуванням змін, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 1405. Зміни та доповнення до ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ набирать чинності з моменту їх опублікування на офіційному веб-сайті виконавця: https://ovkp.com.ua/, а саме з 30 грудня 2023 року.
Завантажити оновлений "Індивідуальний договір"