Загальна інформація


...

Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство, скорочена назва ( КП «Обухівводоканал»), було створене 15 лютого 1999 року шляхом виділення зі складу ПрАТ «Київський КПК» цеху господарсько-питного водопостачання.

КП “Обухівводоканал” є юридичною особою. Володіє відокремленим майном, працює на принципах повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки, від свого імені укладає договори (угоди, контракти), набуває майнових та особистих немайнових прав і несе обов’язки, виступає позивачем і відповідачем в суді, господарському суді і третейському суді, несе відповідальність всім своїм майном, на яке згідно з законодавством може бути звернено стягнення, має право користуватися кредитами та позиками банків.

У своїй виробничій та господарській діяльності КП “Обухівводоканал” безпосередньо підпорядковується Міській раді міста Обухова і керується Конституцією України, діючим законодавством, наказами і розпорядженнями органів влади.

КП “Обухівводоканал” забезпечує питною водою населення м. Обухів, комунально-побутові та промислові підприємства, здійснює експлуатацію об’єктів і споруд водопроводу та каналізації, відводить стоки, контролює якість питної води і веде контроль за використанням лімітів водоспоживання та водовідведення

На балансі підприємства знаходиться:

  1. 37 артезіанських свердловин
  2. 4 насосних станції та 82 насосно-силових агрегатів
  3. 76 км водопровідних мереж
  4. 33,2 км каналізаційних мереж
  5. 3 станції знезалізнення води
  6. Десять резервуарів чистої води
  7. Дві каналізаційно-насосні станції