border-collapse

Централізоване господарсько-питне́ водопостача́ння


Централізоване господарсько-питне́ водопостача́ння — сукупність заходів із забезпечення питною водою населення, пов'язаних єдиним технологічним процесом. Централізоване господарсько-питне водопостачання включає вибір і оцінку можливих джерел водопостачання (для підземних вод — оцінку їх запасів), вибір місця закладання та будівництво водозабірних споруд, санітарну оцінку вод і заходів з їх охорони від забруднення. Склад і властивості питної води в системах централізованого господарсько-питного водопостачання повинні відповідати певним нормативним вимогам.

Для виконання цих вимогам на території КП "Обухівводоканал" існує лабораторія з перевірки якості води (Детальніше з її роботою можливо знайомитися тут).

КП "Обухівводоканал" підпорядковується безпосередньо Обхівській міській раді. Вона встановлює тариф та контролює роботу підприємства.

Нині тариф з централізованого водопостачання згідно рішенню Обухівської міської ради №640 від 06.12.2018 становить: 18.16 грн/м3. Він складений наступним чинном

Найменування показників водопостачання тис.грн. на рік водопостачання грн/м3
1Виробнича собівартість,у т.ч.19723,6613,80
1.1прямі матеріальні витрати, у тому числі:10229,347,16
1.1.1 електроенергія9481,836,64
1.1.2 витрати на очищення стічних вод0,000,00
1.1.3 витрати на реагенти(гіпохлорид,аналізи)244,00,17
1.1.4 матеріали,запчастини інші матер.(ремонти)503,510,35
1.2 прямі витрати на оплату праці3987,82,79
1.3 інші витрати, у тому числі1882,321,31
1.3.1 відрахування на соціальні заходи877,320,61
1.3.2 амортизаційні відрахування1005,00,70
1.4 Загальновиробничі витрати, в тому числі3624,22,54
1.4.1 витрати на оплату праці1329,30,93
1.4.2 відрахування на соціальні заходи292,450,20
1.4.3 амортизаційні відрахування7,780,005
1.4.4 витрати на податки978,650,69
1.4.5 інші витрати:в т.ч.1016,020,71
2 Адміністративні витрати, в тому числі:657,820,46
2.1 витрати на оплату праці426,10,30
2.2 відрахування на соціальні заходи.93,740,07
2.3 амортизаційні відрахування.3,460,002
2.4 інші витрати134,520,09
3 Витрати на збут1231,010,86
3.1 витрати на оплату праці884,00,62
3.2 відрахування на соціальні заходи194,480,14
3.3 амортизаційні відрахування2,050,001
3.4 інші витрати150,480,10
4 Інші операційні витрати0,000,00
5 Фінансові витрати0,000,00
6 Повна собівартість21612,4915,13
7Розрахунковий прибуток0,000,00
8 Вартість централізованого водопостачання/водовід.тис./грн21612,49
9 Обсяг реалізації ,тис.м31428,82
10 Тариф на централізоване водопостачання/водовід. грн./м3 без ПДВ15.13
11Тариф на централізоване водопостачання/водовід. грн./м3 з ПДВ18.16