border-collapse

Централізоване господарсько-питне́ водопостача́ння


Централізоване господарсько-питне́ водопостача́ння — сукупність заходів із забезпечення питною водою населення, пов'язаних єдиним технологічним процесом. Централізоване господарсько-питне водопостачання включає вибір і оцінку можливих джерел водопостачання (для підземних вод — оцінку їх запасів), вибір місця закладання та будівництво водозабірних споруд, санітарну оцінку вод і заходів з їх охорони від забруднення. Склад і властивості питної води в системах централізованого господарсько-питного водопостачання повинні відповідати певним нормативним вимогам.

Для виконання цих вимогам на території КП "Обухівводоканал" існує лабораторія з перевірки якості води (Детальніше з її роботою можливо знайомитися тут).

КП "Обухівводоканал" підпорядковується безпосередньо Обухівській міській раді. Вона встановлює тариф та контролює роботу підприємства.

Нині тариф з централізованого водопостачання згідно рішенню Обухівської міської ради №640 від 06.12.2018 становить: 18.16 грн/м3. Він складений наступним чинном

Найменування показників водопостачання тис.грн. на рік водопостачання грн/м3
1Виробнича собівартість,у т.ч.31056,7121,56
1.1прямі матеріальні витрати, у тому числі:12736,008,84
1.1.1 електроенергія11732,578,84
1.1.2 витрати на очищення стічних вод0,000,00
1.1.3 витрати на реагенти(гіпохлорид,аналізи)134,400,09
1.1.4 матеріали,запчастини інші матер.(ремонти)869,030,60
1.2 прямі витрати на оплату праці9083,646,31
1.3 інші витрати, у тому числі3583,852,49
1.3.1 відрахування на соціальні заходи1998,401,39
1.3.2 амортизаційні відрахування1585,431,10
1.4 Загальновиробничі витрати, в тому числі5653,243,92
1.4.1 витрати на оплату праці2515,091,74
1.4.2 відрахування на соціальні заходи553,320,38
1.4.3 амортизаційні відрахування7,830,01
1.4.4 витрати на податки1497,721,04
1.4.5 інші витрати:в т.ч.1079,280,75
2 Адміністративні витрати, в тому числі:2479,031,72
2.1 витрати на оплату праці1778,351,23
2.2 відрахування на соціальні заходи.391,240,27
2.3 амортизаційні відрахування.1,920,001
2.4 інші витрати307,520,22
3 Витрати на збут965,570,67
3.1 витрати на оплату праці640,490,44
3.2 відрахування на соціальні заходи140,910,10
3.3 амортизаційні відрахування0,000,00
3.4 інші витрати184,170,13
4 Інші операційні витрати0,000,00
5 Фінансові витрати0,000,00
6 Повна собівартість34501,3123,95
7Розрахунковий прибуток0,000,00
8 Вартість централізованого водопостачаннятис./грн35191,34
9 Обсяг реалізації ,тис.м31440,70
10 Тариф на централізоване водопостачання грн./м3 без ПДВ24,43
11Тариф на централізоване водопостачання грн./м3 з ПДВ29,32